Trang chủ > Tin tức

Đề xuất xây dựng bộ phận hỗ trợ và trực tiếp sản xuất những đơn hàng vừa và nhỏ

Nhận thấy tình hình cơ cấu sản phẩm in trong thời gian qua có nhiều thay đổi:
– Các ấn phẩm in với số lượng lớn ngày càng sụt giảm
– Xuất hiện ngày càng nhiều những ấn phẩm in với số lượng nhỏ
– Với những ấn phẩm in với số lượng nhỏ nếu trực tiếp sản xuất bằng hệ thống sản xuất hiện tại của công ty sẽ không đảm bảo lợi nhuận.
Căn cứ thực tế đó, việc thành lập một bộ phận tìm kiếm, triển khai sản xuất, mở rộng cơ cấu sản phẩm in vừa và nhỏ là cần thiết.