Trang chủ > Dịch vụ
1. Máy in Sanki, khổ in tối đa 41x38cm, 8 màu, 4 cụm bế tròn, 1 cụm cán màng 2. Máy in Litec, khổ in tối đa 30x30cm, 6 màu, 1
1. Máy in 4 màu Man Roland R704 LV with coating tower – Khổ giấy in tối đa: 740mm x 1.040mm – Tốc độ tối đa: 15.000
1. In mẫu màu 2. In hóa đơn VAT THỦ TỤC ĐẶT IN HÓA ĐƠN (BẮT BUỘC PHẢI ĐẦY ĐỦ): 1. Hợp đồng in hóa đơn, 4
  STT Tên sản phẩm  1 Lịch 7 tờ  2 Lịch để bản 13 tờ  3 Bộ CI thương hiệu: – Logo – Đĩa CD
Khai thác quảng cáo trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, bao gồm: Tạp chí cộng sản số chính Chuyên đề cơ sơ