Trang chủ > Dịch vụ

IN OFFSET

1. Máy in 4 màu Man Roland R704 LV with coating tower

– Khổ giấy in tối đa: 740mm x 1.040mm

– Tốc độ tối đa: 15.000 tờ/giờ

– In 4 màu + lắc

2. Man Roland R704

– Khổ giấy in tối đa: 740mm x 1.040mm

– Tốc độ tối đa: 15.000 tờ/giờ

– In 4 màu

3. Máy in 6 màu Heidelberg SM102 6PPL trang bị 02 hệ thống đảo trở, láng lắc

– Khổ giấy in tối đa: 720mm x 1.020mm

– Tốc độ tối đa: 13.000 tờ/giờ

– In 4 màu hoặc in 2 màu với cấu hình lựa chọn 2/4; 1/4

4. Máy in 8 màu Heidelberg SM102 8PP trang bị 02 hệ thống đảo trở

– Khổ giấy in tối đa: 720mm x 1.020mm

– Tốc độ tối đa: 13.000 tờ/giờ

– In 4 màu trên cả 2 mặt hoặc với cấu hình lựa chọn 2/4; 1/4; 3/4

 

They are poor, thesis writing service uneducated and lacking skills needed to maintain a job.