Trang chủ > Dịch vụ

THIẾT KẾ & CHẾ BẢN CÁC ẤN PHẨM

 
STT Tên sản phẩm
 1 Lịch 7 tờ
 2 Lịch để bản 13 tờ
 3 Bộ CI thương hiệu:

– Logo

– Đĩa CD

– Kẹp File

– Phong bì

– Tiêu đề thư

– Name card

– Sản phẩm quà tặng…

– Biển bảng

 4 Tờ rơi, Brochure A4, A5
 5 Tờ gấp A3
 6 Catalogue
 7 – Dàn trang sách đen trắng

– Dàn trang sách 2 màu

 8 Dàn trang sách 4 màu
 9 Tạp chí
 10 Pano, biển bảng, backdrop, standee quảng cáo

 

Lưu ý: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Kenan-flagler takes its brand online this is a read more 7 benefits of online gmat prep posted in test dissertation service https://dissertationowl.com prep on july 18, 2011 by grace knewton.