Trang chủ > Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty TNHH MTV In tạp chí Cộng sản trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV In tạp chí Cộng sản, Số 3 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.